BSP

G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje szkołom hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza i czatu. W skład usług podstawowych wchodzą m. in. następujące aplikacje:

Zajęcia (Classroom)

Meet

Poczta (Gmail)

Dysk (Drive)

Dokumenty

Arkusze

Prezentacje

Formularze

Kalendarz

Grupy dyskusyjne

Notatki (Keep)